FRANTIŠEK FEKETE

Věci, které mně fascinují

Things which fascinate me, 2015

Projekt Věci, které mě fascinují volně navazuje na mou bakalářskou práci Věci, kterým nerozumím. Ten tematizoval komparaci vědeckého a uměleckého diskurzu. Projekt Věci, které mě fascinují přenáší tuto polaritu do osobnější polohy, kde se proměňuje ve subjektivní výzkum hranice mezi fantazírováním a konstruováním, mezi pamětí a vědomím. Věci, které mě fascinují představují mentální i fyzickou mapu, která obsahuje jasné linie i méně znatelná části. Mapa je výsledkem mísení intuice i rozumu. Ve stejný okamžik, kdy racionalita píše pravou rukou, iracionalita levou čmárá. Čtení i vnímání jsou navzájem rozpustné činnosti. Celková instalace se odehrává v několika jemných vrstvách a odstínech, které jsou spolu provázány jako vzpomínání. Šedá jako zapomenuté vzpomínky a stříbrná jako ty vzkřísené. To co se stalo, někdy nezapadá do kategorií, které jsme pro to vytvořili. Vznikají nové možnosti, odchylky, vztahy. Posledním článkem je divák, který mikrovesmír mapy prolne se svým myšlením. Jelikož instalace byla komponována s polotevřeným kontextem, dá se jen hádat povaha oné syntézy. Tak, či onak, z nerozumnění může vzejít fascinace.