FRANTIŠEK FEKETE

Skenovat vinu (s Ninou Grúňovou), 2017

Scan my guilt (with Nina Grúňová), 2017

František Fekete, Nina Grúňová: Skenovat vinu, galerie Cyril, Prostějov, 5.7.-20.8.2017

kurátor David Bartoš

 

František Fekete, Nina Grúňová: Scan my guilt, Cyril gallery, Prostějov, 5.7.-20.8.2017

curated by David Bartoš

 

V 90. letech vznikl Adam. Na svět přišel poněkud zvláštním porodem – tělo vraha odsouzeného k trestu smrti bylo zalito gelem a zmraženo. Adam, vědecký objekt, byl následně rozřezán a naskenován do podoby digitálního fragmentálního obrazu. Tělo a duše člověka byla oddělena, avšak vina (exaktně prokázána soudem) zůstala, neboť vinu nejde omezit jakoukoliv hranicí. Vina putuje prostorem a z vraha se stal Adam, první člověk. Na výstave Skenovat vinu (Scan My Guilt) se ocitáme v jednom z mnoha Adamových obrazů pulzujícím jeho vinou, naší vinou. Stojíme a vnímáme hlasy, jeden tázací, druhý poskytující odpovědi. Ptáme se, kdo jsi? Co jsi udělal? Co je to vina? Snad pocit, mravní status, stav svědomí či kolektivního vědomí, nebo lidská konstrukce? Váže se vina k člověku, k jeho tělu, ke společnosti? A dá se vina vůbec popsat, exaktně zkoumat, vidět, přiznat, odpustit?

 

Přepis zvukové instalace

(viz.pdf)