FRANTIŠEK FEKETE

Pokřivený přenos

The crooked transmission, 2014

Pokřivený přenos, video art, 04' 45'', zvuk Vojtěch Hrubý, 2014

 

The crooked transmission, video art, 04' 45'', sound by Vojtěch Hrubý, 2014

Pokřivený přenos je experimentálním dokumentem o fragmentech městského prostředí. Na jeho počátku byl úžas nad nosiči reklamy ve městě. Nevztahovala se však na reklamu, ale na objekty samotné. Jejich monumentalita a sochařské kvality mě nutily vnímat je jako umělecké objekty ve veřejném prostoru. Nicméně, jejich prvoplánová úloha je zprostředkovat reklamní obsah, jako mocné prostředky ekonomických strategií. Pokusil jsem se jejich strategie podvrátit filmovým jazykem. U jednotlivých částí jsem používal specifické nastavení juxtapozice, polohu kamery i postprodukční úpravy, abych omezil vizuální čitelnost reklamního obsahu v záběru. Touto kompresí více vyniká materiální podstata objektů a paradoxně nabývá transcendentálnějšího charakteru. Z objektů sloužících prezentaci výrobků a snaze prodat produkt se stává architektura s absencí funkce. Mohou to být chrámy neznámého náboženství, či média uměleckých videí ve veřejném prostoru. Dekonstruoval jsem původní významy a reinterpretoval je způsobem, aby byly přístupnější divákově imaginaci.

Jednotlivé záběry se střídají jeden po druhém, přičemž v pravém horním rohu se dynamičtějí střídají menší záběry, které budou následovat, čí už se objevily v úplné velikosti. Stylová forma střihu obsahuje konotace na třetí osobu pohybující se ve filmovém prostoru. Je jím neviděný pozorovatel, který sleduje dění ve mestě na jednotlivých kamerách. Neví co znamenají, má však za úkol je pozorovat, analyzovat a utvořit si představu. Věci, na které se dívá, vidí poprvé, nemá tedy zdání, že jejich forma a obsah jsou cenzurovány. Pozorovatel tvoří jednu stupnici v pomyslné, neznámé struktuře. Video svou formou odkazuje k přenosu z bezpečnostních kamer, které snímají budovu, nebo určitý prostor a hlídač je pozoruje. Tomu odpovídá í černobílá vizualita a snaha o co možná nejformálnější nasnímání scén. Symetrie a řád juxtapozice by měla vyvolávat dojem jakési posvátnosti a zároveň všednosti.

Video je doprovázeno zvukovou skladbou, analogicky doplňující vizuální složku a její obsah. Tvoří ji postprodukčně upravené zvukové stopy z reklamních spotů či televizních novin. Kopírují princip reinterpretace. Jasný a funkční obsah se mění v podivné stopy, které videu dodávají rovinu absurdity a nadsázky, která se často objevuje i v reklamních spotech.