FRANTIŠEK FEKETE

Otec otců

The Father of Fathers, 2016

Krátký autorský film je volným vyprávěním o chlapci, jehož matka od něj v útlém dětství odchází. V dospívání se vzpomínky na matku mísí s novou životní událostí. Role se proměňují. Snímek má pomalý rytmus, motiv odchodu a příchodu plují v oddramatizované atmosféře. Filmem prochází eliptická narace, ta je ovšem nesena montáží, na jejíž strukturu je kladen důraz, stejně jako na vizuální aspekty obrazů. Film asociativně spojuje události, fantazie i symbolické obrazy.

 

scénář, režie, kamera, střih : František Fekete

hráli : Eliáš Bauer, Billy Brown, Dominik Gajarský, Nina Šimůnková

zvuk : Veronika Dostálová, Laura Trenčanská

hudba : Vojtěch Hrubý

asistenti režie : Oskar Helcel, Lukáš Janičík

výroba : Studio FAMU 2016

The Father of Fathers is a short narrative video film about a boy, whose mother left a family in his thin childhood. During growing up his memories of her mix with a new life experience. Roles are changing. The movie has slow rhytm, motifs of leaving and coming swimm in an undramatic atmosphere. It associatively connects events, fantasies and symbolic moving images.

 

Script, direction, photography, editing : František Fekete

cast : Eliáš Bauer, Billy Brown, Dominik Gajarský, Nina Šimůnková

sound : Veronika Dostálová, Laura Trenčanská

music : Vojtěch Hrubý

director's assistants : Oskar Helcel, Lukáš Janičík

production : FAMU studio 2016