FRANTIŠEK FEKETE

NIKL

24.11.2016 - 1.1.2017, galerie 35m2

 

kurátorský text :

 

NIKL

 

 je nenápadný úhyb od ideologického k nevyslovitelnému

 je nenápadný úhyb od nevšímaného ke spekulujícímu

 je nenápadný úhyb od spektakulárního k soustředěnému

 je nenápadný úhyb od každodenního k auratickému

 je nenápadný úhyb od významotvorného k nezodpovězenému

 je nenápadný úhyb od analytického k syntetickému

 je nenápadný úhyb od nestálého k jednotícímu

 je nenápadný úhyb od evokativního k asociativnímu

 je nenápadný úhyb od přesvědčujícího k podvratnému

 je nenápadný úhyb od podřízeného k nezávislému

 je nenápadný úhyb od prázdného k redukovanému

 je nenápadný úhyb od šokujícího k podivnému

 je nenápadný úhyb od manifestujícího k tázavému

 je nenápadný úhyb od lineárního k cyklickému

 je nenápadný úhyb od faktografického k domnělému

 je nenápadný úhyb od poetického k esejistickému

 je nenápadný úhyb od lidského k předmětnému

 je nenápadný úhyb od gestického ke kumulovanému

 je nenápadný úhyb od roztříštěného k vycizelovanému

 je nenápadný úhyb od autentického k originálnímu

 je nenápadný úhyb od impulzivního k průzkumnickému

 je nenápadný úhyb od plovoucího k nehybnému

 je nenápadný úhyb od iluzivního ke transparentnímu

 je nenápadný úhyb od nadějného k čekajícímu

 je nenápadný úhyb od věcného k hmotnému

 je nenápadný úhyb od myslitelného k představitelnému

 je nenápadný úhyb od vnímaného k ohledávánému

 je nenápadný úhyb od snového k intuitivnímu

 je nenápadný úhyb od iracionálního k nevysvětlenému

 

František Fekete