FRANTIŠEK FEKETE

Google Your Melancholy, 2017

soundtrack by AEIIU driek

Dílo Google Your Melancholy je instalace kombinující pohyblivý obraz, hudbu, text, digitální koláže a malbu na zdi. Výstupem je prostorová konstelace v galerijním prostředí. Obsahově se instalace zabývá pocitem melancholie, beznadějí a hledáním identity. Instalace by měla komunikovat především vizuálně-asociativním způsobem a více na emocionální, nežli konceptuální úrovni. Kombinuje text a vizualitu, která je ovlivněna kulturní produkcí volně vázané k subkultuře New Emo. Koláže jsou výsledkem vrstvení opakujících se vizuálních prvků a digitální postprodukce. Textové video navazuje na tento žánr v tradici pohyblivého obrazu a zároveň apropriuje typografii metalových logotypů. Samotný text je inspirován přímočarými a emotivními texty melancholického rapu. Vertikální video připomínající slideshow stejně jako koláže rozpracovává téma autoportrétu, subjektivní tělesnosti a androgynie. Pro instalaci vznikl speciální soundtrack z dílny hudebního producenta AEIIU drieka.

 

The piece Google Your Melancholy is an installation combining different medias, creating a spatial composition in the gallery. It is consist of digital collages, animation, textual video and musical soundtrack.It is engaging the themes like melancholy, hopelessness and searching for an identity. It should communicate on a emotional rather than conceptual level. The result is a collage made from the reflections of the intimate and worshiping the public – images and visual fragments found on the internet.