FRANTIŠEK FEKETE

FLUIDIDENTITY.CLUB

Fluid Identity Club, 2018

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

František Fekete: Fluid Identity Club

Galerie hlavního města Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác

22. 2.–15. 4. 2018

 

Kurátorka / Curator

Jitka Hlaváčková

 

Texty / Texts

Jitka Hlaváčková

Lumír Nykl

 

PR a marketing, vedoucí

Head of Public Relations and Marketing

Michaela Vrchotová

 

Překlad / Translation

Stephan von Pohl

 

Grafické řešení / Graphic design

Loners.company

 

Redakce textů / Copy Editing

Tereza Hubáčková

Kateřina Tlachová

 

 

 

výňatek z textu Lumíra Nykla (celý text v PDF níže):

 

Sinnead O’Connor a spojení mezi jejím ikonickým „autoportrétním“ hitem a nedávným youtube videem, kde se do webkamery zpovídá z útrap a izolovanosti způsobených psychickou nemocí, je jedním z témat, které výstava Fluid Identity Club „unáší“ pro své vlastní vnitřní účely. František Fekete užívá pytlačení v cizích formách, kde se odehrává boj za nalezení smyslu mimo vlastní zkušenost a identitu, a tuto strategii podporuje vcítěním se do rolí známých z románu Kosmos Witolda Gombrowicze, kde vládne heslo „svůj k svému pro své“ a každý nepatrný detail je pro hypersenzitivního jednotlivce nabitý významy, které se spojují v honbě za smysluplností světa a pochopením roztříštěné společnosti.

 

Excerpt from text by Lumír Nykl (see the full text in pdf below):

 

Sinéad O’Connor and the connection between her iconic “autobiographical” hit and her recent YouTube video in which she tells the web camera about her suffering and sense of isolation caused by mental illness are just some of the subjects that the exhibition Fluid Identity Club “hijack” for their own internal purposes. František Fekete engages in a kind of artistic poaching, making use of other people’s forms to explore the struggle to find meaning outside our own identity and experience. One way he uses this strategy is by putting himself into the world of Witold Gombrowicz’s novel Cosmos, which is ruled by the concept of “go to your own for your own,” and the hypersensitive individual sees every imperceptible detail filled with meanings that combine in a search for the meaningfulness of the world and for an understanding of fractured society.

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

FLUIDIDENTITY.CLUB

Stáhnout katalog výstavy v PDF

Download the catalogue of the exhibition in PDF