FRANTIŠEK FEKETE

Dobrodružství rozpolcenosti

The Adventure of the Clash, 2016

Dobrodružství rozpolcenosti, video, 14'26'', 2016

 

The Adventure of the Clash, video, 14'26'', 2016

Kolik mohlo být kromě toho jednoho, náhodou rozšifrovaného znamení ještě dalších znamení, jichž jsme si nevšimli, utajeno v přirozeném pořádku věcí?... Buď jak buď, skutečnost kolem nás byla už jakoby infikována možností tajných významů...“(Kosmos, Witold Gombrowitz). Dobrodružství rozpolcenosti je videosmyčkou, která vytváří paranoidní cyklus předmětů a jejich významů skrze pohyblivý obraz a fyzický pohyb performera.

 

 

 

How many signs could be hidden in a natural order of things besides that randomnly encrypted one?... One way or another, the reality around us has been already infected by possibilities of secret meanings.“ (Cosmos, Wi t o l d Gombrowitz). The Adventure of t h e Clash is a videoloop, which creates paranoid cycle of things and their meanings through moving image and performer ’s physical movement.